Uw eigen activiteit in de Nicolaaskerk?

Uw eigen activiteit

Wilt u zelf een activiteit in de Nicolaaskerk organiseren?
Dat kan! mits deze activiteit passend is binnen de kerk en er is ruimte beschikbaar op het moment dat u dat wilt.

Binnenkort verschijnen hier de voorwaarden waaronder de Nicolaaskerk verhuurd wordt voor uw eigen activiteit.

Heeft nu nog vragen? Neem dan contact op met de kerkrentmeester.