Uw eigen activiteit in de Nicolaaskerk?

Uw eigen activiteit

Wilt u zelf een activiteit in de Nicolaaskerk organiseren?
Dat kan! mits deze activiteit passend is binnen de kerk en er is ruimte beschikbaar op het moment dat u dat wilt.

Voorbeelden van activiteiten die in de kerk zouden kunnen plaatsvinden:

  • Huwelijken
  • Familiebijeekomsten
  • Recepties
  • Lezingen en/of presentaties
  • Trainingen/Opleidingen
  • Concerten van koren en/of muziekgroepen
  • Toneelvoorstellingen
  • Andere uitvoeringen

Aan een activiteit in de Nicolaaskerk zijn wel voorwaarden en kosten verbonden. De opbrengsten gebruiken we om het monumentale kerkgebouw te onderhouden.

Heeft nu nog vragen? Neem dan contact op met de Stichting Nicolaaskerk.